Huomioi nämä 5 asiaa, kun testamenttaat omaisuutta hyväntekeväisyyteen

Posted on Updated on

pipopää takaataTestamenttaaminen yleishyödyllisille kohteille on lisännyt viime aikoina suosiotaan erityisesti median esiin nostamien teemojen ansiosta ja Hyvä Testamentti-kampanjan ansiosta.

Alla on luetteloitu 5 asiaa, jotka on hyvä huomioida ja tehdä, mikäli halutaan testamentata hyväntekeväisyyteen.

1. Testamentattava omaisuus

Aivan alkuun on hyvä miettiä mitä omaisuutta hyväntekeväisyyteen halutaan testamentata. Ollaanko testamenttaamassa koko omaisuutta, tiettyä rahasummaa vai tiettyä omaisuuserää (esim. asunto-osake). Tämä vaikuttaa testamentin sisältöön ja myös laadittaessa huomiota kiinnitettäviin asioihin, kuten lakiosaoikeuksiin, puolison avio-oikeuteen tai mahdollisiin ongelmiin testamentin vastaanottamisessa tai saajien oikeuksissa jäämistöön ja testamenttiin.

2. Testamentinsaajana oleva järjestö

Ymmärrettävästi seuraavaksi tulee miettiä mitä kohdetta halutaan tukea ja selvittää eri kyseistä kohdetta tukevat järjestöt.

Kun sopiva järjestö löytyy, kannattaa kyseiseen järjestöön soittaa suoraan, keskustella testamenttiasioista vastaavan henkilön kanssa ja ilmoittaa aikeista testamentata heille. Järjestöltä on hyvä pyytää heidän tarkka nimensä ja rekisteritunnuksensa testamenttia varten. Kannattaa myös suoraan kysyä, miten asian kanssa tulee edetä ja onko järjestöllä toiveita saannon osalta sekä miten ja mihin he mahdollisesti käyttäisivät testamentilla saamansa omaisuuden.

Useimmiten järjestöt toivovat mahdollisimman avointa määräystä, jolla ei aseteta ehtoja saannolle. Mikäli testamenttimääräyksessä asetetaan kovin tarkkoja ehtoja miten ja mihin varat tulee käyttää, saattaa tämä aiheuttaa melkoisia rajoituksia omaisuuden hyödyntämiselle. Tämä kannattaa siis varmistaa suoraan kyseisestä järjestöstä. Pahimmassa tapauksessa järjestö kieltäytyy ottamasta testamenttia vastaan eikä testamentin tekijän toive tältä osin toteudukaan.

Useimmat järjestöt sitten tarjoavat joko mallipohjia ja ohjeita käyttöön testamentin laatimista varten tai ohjaavat testamentintekijät suosittelemilleen juristeille.

3. Testamentin laatiminen

Kun tiedetään mitä omaisuutta aiotaan testamentata, mille järjestölle halutaan testamentata ja miten testamenttimääräys on hyvä muotoilla, voidaan testamentti sitten laatia joko itse tai käyttää apuna juristia. Usein testamentin voi hyvinkin itse laatia, jos koko omaisuus halutaan jättää yhdelle hyväntekeväisyyskohteelle.

Jos testamentinsaajia on useampi tai omaisuutta halutaan jättää myös perillisille, on tällöin jo syytä kääntyä juristin puoleen. Itse olen avustanut järjestöjä tilanteissa, joissa huonosti laaditun testamentin seurauksena juuri itse järjestölle on aiheutuneet valtavat kustannukset pelkästä testamentin vastaanottamisesta, tai perillisten kanssa on aiheutunut tarpeettomasti riitaa epäselvien määräysten johdosta. Tämä ei varmastikaan ole ollut testamentintekijöiden tarkoituksena tai toiveena.

Erityisen tärkeätä on aina myös huomioida omat lakiosaperilliset tai oman puolison mahdollinen avio-oikeus. Huolimattomasti laadittu testamentti aiheuttaa usein ongelmia tai tarpeetonta mielipahaa, jos näitä saajia ei ole huomioitu testamenttia laadittaessa.

Jos testamentti laaditaan juristin luona ovat myös mahdolliset moitekanteet epätodennäköisempiä tai ainakin sellaisten menestymismahdollisuus on minimoitu.

4. Allekirjoitukset

Jos testamentti laaditaan itse, on syytä olla tarkkaana testamentin allekirjoittamisen kanssa. Testamentin todistajien tulee olla esteettömiä ja heidän tulisi olla yhtä aikaa läsnä. Heidän tulee tietää allekirjoittavansa testamenttia ja että tekijä allekirjoittaa sen omasta vapaasta tahdostaan. Todistajien ei kuitenkaan tarvitse tietää testamentin varsinaista sisältöä.

5. Säilytys

Testamentin ehkä kaikkein paras säilytyspaikka on pankin tallelokero. Pankki saa automaattisesti tiedon asiakkaidensa kuolemasta ja lähettää tällöin vainajan viimeiseen osoitteeseen tiedon voimassa olevasta asiakkuudesta. Tallelokeroa ei pääse ennen perunkirjoitusta kukaan tyhjentämään oma-aloitteisesti vaan siellä ollut omaisuus luetteloidaan ja testamentista otetaan kopio. Alkuperäistä testamenttia ei kukaan siis tässä vaiheessa pääse tuhoamaan. Tässä on kuitenkin se ongelma, että jos perillisiä on yksi tai perilliset yhteistuumin päättävätkin olla ilmoittamatta testamentinsaajalle tai kenellekään muullekaan testamentista, ei testamentinsaajana mahdollisesti oleva järjestö koskaan saa heille tarkoitettua osuuttaan jäämistöstä.

Tämän estämiseksi on pankin tallelokerossa säilytettävän yhden alkuperäisen kappaleen lisäksi hyvä antaa testamentista myös yksi alkuperäinen kappale itse järjestölle. Testamentti on kuitenkin voimassa 10 vuotta vainajan kuoltua, joten jos tieto kuolemasta tavoittaa järjestön vasta vuosien kuluttua, on sen ainakin periaatteessa mahdollista peräännyttää koko mahdollinen perinnönjako ja järjestö voi tällöin vaatia testamentilla heille määrättyä osuuttaan.

Jos testamenttia sitten jälkikäteen haluaakin muuttaa, olisi erityisen tärkeä ilmoittaa asiasta järjestölle väärinkäsitysten välttämiseksi ja erityisesti mainita aikaisempien testamenttien peruuttamisesta uudessa testamentissa.

Itse en useimmiten suosittele useamman alkuperäisen testamenttikappaleen laatimista. Silloin kun saajana on hyväntekeväisyyskohde tai joku muu kuin lakimääräinen perillinen, on tämä vaihtoehto kuitenkin tärkeä miettiä oma tilanne ja mahdolliset odotettavissa olevat perintöriidat huomioiden.

Mainokset

Onko sinun elämäsi täydellinen?

Posted on Updated on

TäydellisyysMuistan edelleen mieheni siskon tokaisun 6 vuotta sitten siihen, kun ylistin mieheni olevan täydellinen. Tämä meni heti vakavaksi ja totesi tiukasti, että on epärealistista olettaa toisen olevan täydellinen. Että ei ole olemassakaan sellaista kuin täydellinen kumppani. Nuo sanat soivat yhä uudelleen korvissani. Olin täysin hämmentynyt, sillä juuri noissa sanoissa tiivistyi valtaväestön asenne. Että täydellisyys on jotain, mitä ei voi saavuttaa. Jotain epärealistista ja valheellista. Että on naiivia odottaa täydellisyyttä.

Itselleni täydellinen kumppani on nimenomaan sellainen, joka on juuri tuolla tavalla ajateltuna epätäydellinen! Ihminen, joka pakottaa minut kasvamaan. Ihminen, joka aiheuttaa minussa tunnekuohuja, mutta samalla saa minut miettimään miksi reagoin tiettyihin sanoihin tai tiettyyn käytökseen tietyllä tavalla. Ja näin täydellinen kumppani muuttaa minua (nimenomaan tahtomattaan) paremmaksi ihmiseksi, kumppaniksi ja äidiksi! Näin ollen myös oma elämäni on omasta mielestäni täydellistä, vaikka se olisikin muiden näkökannalta katsottuna täydellisen epätäydellinen! En osaa edes ajatella asiaa muutoin.

Mitä täydellisyys sinulle on?

Onko se sitä, ettet koskaan kohtaa vastoinkäymisiä, et koskaan epäonnistu, olet aina hyväntuulinen ja kärsivällinen, ja muistat erityisesti hymyillä koko ajan? Onko se ylipäätään jotain sellaista, joka on saavutettavissa?

Oletko kenties joskus huomannut miettiväsi, että elämäsi olisi kyllä täydellistä, jos vain jotain tiettyä henkilöä ei olisi elämässäsi, tai jokin tietty asia olisi toisin? Mitä sitten kun tämä tapahtuisi tai on tapahtunut? Onko elämästäsi yllättäen tullut täydellistä, vai oletko löytänyt uusia syitä, miksi elämäsi ei vielä sittenkään ole täydellinen?

Miten sinä saat elämästäsi täydellisen?

1. Sinun tulee ensinnäkin ymmärtää, että elämäsi on jo täydellistä! Keskity kaikkeen hyvään elämässäsi sen sijaan, että jatkuvasti kiinnittäisit huomiota vain epäkohtiin. Mikä kumppanissasi on hyvää? Mikä elämässäsi on hyvää? Mitä hyviä muistoja sinulla on sukulaisistasi, vanhemmistasi tai sisaruksistasi?

Jos suhtaudut asioihin pessimistisesti, tai niinkuin nykyään on muotina sanoa: realistisesti, et ehkä näe kaikkea sitä hyvää, mitä elämässäsi tapahtuu ja on jo tapahtunut.

2. Näe kaikki kohtaamasi ihmiset ja kohtaamasi vastoinkäymiset oppiläksyinä.

Mikä tässä asiassa meni pieleen? Mitä opittavaa minulla tässä on? Mikä minun roolini tässä oli? Seuraako tämä sama kuvio elämässäni yhä uudelleen, aina hieman eri muodossa?

3. Hyväksy se, että kaiken ei ole tarkoituskaan mennä suunnitelmien mukaisesti. Jos haluat täydellisen elämän, kasvaa ihmisenä ja olla onnellinen, tulee sinun hyväksyä se tosiasia, että kaikki on sinusta ja omasta asenteestasi kiinni.

Vastuuta omasta hyvinvoinnistasi tai omasta täydellisestä elämästäsi on turha sysätä muiden kannettavaksi. Vain sinä voit tehdä elämästäsi täydellisen ja sen saat vain muuttamalla asenteesi.

Elämäsi on siis jo täydellistä! On kuitenkin täysin sinun päätäntävallassasi millaisena sen, kumppanisi, elämäntilanteesi, sukulaisesi tai itsesi näet!

Kerro nyt sinä alla, miten sinä näet elämäsi tai mikä tekee sinun elämästäsi, kumppanistasi tai suvustasi täydellisen!

4 tärkeintä asiaa testamentin tiedoksiantamisesta

Posted on Updated on

4 tärkeintä asiaa testamentin tiedoksiantamisestaSilloin kun perittävä on tehnyt testamentin, on se tämän kuoltua annettava perillisille tiedoksi. Alla kolme tärkeintä asiaa, jotka tulee tiedoksiantamisessa huomioida.

1. Kuka

Vastuu testamentin tiedoksiantamisesta on testamentin saajalla. Samalla kyseinen saaja ilmaisee ottavansa testamentin vastaan. Riittää kuitenkin, että yksi saaja antaa testamentin tiedoksi ja muut mahdolliset saajat sitten ilmaisevat omalta osaltaan vain joko ottavansa testamentin vastaan tai luopuvansa siitä.

Yllättävän usein perilliset ja testamentinsaaja itsekin luulevat, että tiedoksianto on juuri perillisten vastuulla. Testamentin tiedoksiannossa on kyse kuitenkin nimenomaan siitä, ottaako testamentinsaaja ensinnäkin testamentin vastaan, hyväksyvätkö perilliset testamentin ja koska testamentin moiteaika alkaa. Moiteaikahan alkaa siitä päivästä, jolloin testamentti on asianmukaisesti annettu tiedoksi.

2. Kenelle

Testamentti tulee antaa tiedoksi lakimääräisille perillisille ja nimenomaan jokaiselle erikseen joko henkilökohtaisesti vastaanotettuna, valtakirjalla valtuutetulle tai edunvalvojalle perillisen puolesta.

Jos joku perillinen on tavoittamattomissa, esimerkiksi silloin kun tämä on muuttanut vuosia sitten ulkomaille eikä tämän olinpaikasta ole tietoa, voidaan tällaiselle poissaolevalle perilliselle määrätä edunvalvoja.

Edunvalvojan sijainen voidaan määrätä sellaiselle alaikäiselle tai muuten vajaavaltaiselle, jonka vanhempi tai muu varsinainen edunvalvoja ei voisi sitä ottaa tiedoksiantoa vastaan, lähinnä silloin kun edunvalvoja tai vanhempi itsekin on perillisasemassa tai testamentin saajana. Muutoin näidenkin osalta tiedoksianto voidaan toimittaa edunvalvojalle.

Lakimääräisiin perillisiin kuuluvat kustakin tapauksesta riippuen joko leski, rintaperilliset, toissijaiset perilliset tai valtio.

3. Miten

Testamentista tulee antaa oikeaksi todistettu jäljennös tiedoksi. Oikeaksi todistamisessa on syytä käyttää ulkopuolisia tai muutoin esteettömiä todistajia, vaikka laki ei niin tässä tapauksessa sitä suoraan edellytäkään.

Tiedoksianto tulee tapahtua todisteellisesti, joka tarkoittaa joko tiedoksiantoa haastemiehen välityksellä tai siten, että kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat tiedoksiantolomakkeen yhtäaikaisesti perillisen kanssa. Tarkoituksena on voida tarvittaessa osoittaa, että kyseinen perillinen on saanut testamentin tiedoksi ja moiteaika näin ollen on alkanut. Tästä syystä myös päiväys ilmoituksessa on ensisijaisen tärkeää.

Perunkirjoituksessa nähty testamentti ei ole riittävä tiedoksianto. Mikäli testamentti halutaan antaa perunkirjoitustilaisuudessa tiedoksi, tulee se lukea ääneen, esittää alkuperäinen testamentti perilliselle ja ottaa näistä toimista vielä maininta perukirjaan. Tällöin perillinen omalla tai valtuutetun allekirjoituksella vahvistaa tiedoksiannon.

4. Mitä jos perillisenä epäröin

Testamentin tiedoksianto ei tarkoita testamentin hyväksymistä, lakiosasta luopumista tai testamentin moittimisesta luopumista. Nämä tulee tehdä erikseen, mutta useimmiten kaikki hoituvat yhdellä asiakirjalla.

Mikäli koko prosessi halutaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, voit käyttää seuraavaa sanamuotoa: ”Olen tänään [päiväys] saanut oikeaksi todistetun jälkennöksen [testamentin tekijä] laatimasta testamentinsta. Hyväksyn testamentin, sitoudun olemaan sitä millään perusteella moittimatta enkä vaadi lakiosaani.” Mikäli moiteoikeus kuitenkin halutaan säilyttää vielä, riittää osoitus, että on saanut hyväksymisen allekirjoituspäivänä tiedon kyseessä olevasta testamentista.

Jos olet saanut testamentin tiedoksi, mutta epäröit miltään osin jatkon osalta (hyväksytkö sen, vaaditko lakiosaasi, moititko sitä), suosittelen ehdottomasti olemaan juristiin tämän tiimoilta yhteydessä tai muutoin selvittämään oikeutesi. Näennäisesti vähäpätöisen asiakirjan merkityksen väärin ymmärtämisellä voi olla kannaltasi kohtalokkaita seuraamuksia oikeuksiesi suhteen. Varovaisuutta siis suosittelen!